Natuurgeneeskundige praktijk en praktijk voor Klassieke Homeopathie
van Ria ter Harmsel
undefined
Share |
Verbod overheid 
 
Graag verstrekken wij u op deze website alle informatie over het nut van homeopathie en 
homeopathische middelen voor uw gezondheid en welzijn. Maar de overheid werkt ons daarin tegen. 
Op straffe van hoge boetes verbiedt (!) de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ons 
homeopathische middelen te noemen in relatie tot ziekten. En dat terwijl u wellicht uit eigen ervaring
weet dat deze middelen 
 
• geen bijwerkingen hebben; 
• niet giftig zijn. 
 
Onze middelen, uw welbevinden

 

Uw lichaam kan de middelen die homeopaten verstrekken gemakkelijk opnemen, omzetten en 
afbreken. Vaak bevorderen ze uw gezondheid en daarmee uw welbevinden in hoge mate. 
Desondanks worden wij door Verordening (EU) nr. 432/2012, de Geneesmiddelenwet en de 
Warenwet belet u helder te vertellen welk middel waarvoor werkt. 
 
Giftige middelen ongemoeid 
 
Als wij dat zouden willen, mogen we van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wel 
middelen aanbevelen die onder ultrahoge temperaturen zijn gemaakt uit aardolie. Zo belet de minister 
nìet de communicatie over giftige middelen als ibuprofen, diclofenac etc. En dat terwijl 
 
• uw lichaam deze middelen niet kan afbreken; 
• zij vaak onherstelbare schade toebrengen aan uw maag, lever en nieren; 
• zij op den duur uw kwaliteit van leven ernstig kunnen benadelen. 
 
Anders dan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport willen wij u deze giftige middelen 
onder geen beding aanbevelen! 
 
Ongrondwettelijk 
 
Ook als het om onze gezondheid gaat, hebben wij allen recht op keuzevrijheid, zelfbeschikking, 
vrijheid van meningsuiting. Dat is vastgelegd in onder andere de grondwet en het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens. Daarin staat ook beschreven wat verstaan moet worden onder de 
integriteit van ons eigen lichaam, de persvrijheid en het recht op vrije mededinging. Het verbod op 
communicatie is dan ook ongrondwettelijk. 
 
Rechtstaat ontneemt recht 
 
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – dienstbaar aan de rechtstaat Nederland – heeft 
ons die rechten per 14 december 2012 afgenomen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
deelde ons als klap op de vuurpijl dit jaar mee, dat ook op achterflapteksten van boeken niet meer 
mag worden vermeld dat homeopathie goed is voor uw gezondheid en uw welzijn.
 
Verzet tegen rechtsongelijkheid 
 
Alleen onder groot protest voegt de Stichting Hahnemann Homeopathie zich naar deze 
overheidsdecreten. Zij zijn niet gestoeld op enige democratische besluitvorming en zouden een 
totalitair regime niet misstaan. Het is duidelijk dat wij ons zullen blijven verzetten tegen deze 
rechtsongelijkheid. 
 
Help ons in ons verzet en laat uw stem horen …! 
www.keuzevrijheid.nl
 

Overheid geeft homeopaten een communicatieverbod

Deze website geeft u informatie over het nut van homeopathie voor uw gezondheid en welzijn. 
Maar op straffe van hoge boetes verbiedt (!) de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) ons homeopathische middelen te noemen in relatie tot ziekten.